Zaken groeiden Ferry Aalbregt in korte tijd boven het hoofd

Door een te snelle groei van zijn bedrijf in combinatie met de verhuizing afgelopen voorjaar naar Spanje heeft rijschoolhouder Ferry Aalbregt langzaam de greep op zijn verkeersschool verloren. Afgelopen week ontstond er een soort sneeuwbaleffect na een melding van een zakenpartner dat de rijschool in Zoetermeer failliet zou zijn. Daarna ontstond er zo veel commotie dat Aalbregt en zijn personeel noodgedwongen moesten vluchten en kwam er na vijf jaar een abrupt einde aan het bedrijf. Dat verklaart Aalbregt in een interview met Omroep West, die de rijschoolhouder wist op te sporen.

“We schamen ons kapot. Dat we niet waar hebben kunnen maken wat we al die tijd wel waar konden maken. Voor onszelf is het ook erg. Buiten dat ons bedrijf is omgevallen is ons leven dat ook”, zegt Aalbregt tegen Omroep West. Hij erkent dat hij fouten heeft gemaakt, maar “vieze spelletjes en onwaarheden” hebben ook een grote rol gespeeld.

Klachten en betalingsachterstanden

Vlak voor de rijschool omviel stuurde Aalbregt naar eigen zeggen 95 zelfstandige instructeurs aan in het hele land. Op kantoor waren er vijf mensen die de zaken regelde. Zelf gaf hij geen les, maar had alleen een coördinerende rol. Na zijn verhuizing naar Spanje afgelopen voorjaar begonnen de zaken mis te lopen, zegt de rijschoolhouder. Er kwamen veel klachten over rijinstructeurs, leerlingen haakten af, de instroom nam af en er ontstonden betalingsachterstanden. Om een faillissement te voorkomen wilde Aalbregt geld vrijmaken door bezittingen te verkopen en overleggen met onderaannemers en instructeurs over een reddingsplan. Dat is volgens hem allemaal niet meer gelukt omdat hij werd ingehaald door de actualiteit. Een van zijn zakenpartners stuurde dinsdagavond berichten de wereld in dat de verkeerschool failliet was.

Daarna kreeg Aalbregt zo veel bedreigingen, zoals onder meer kogels op de deurmat, dat hij samen met zijn gezin abrupt ondergedoken is. “En niet in een luxe villa in Spanje, zoals door verschillende media beweerd wordt.”
Miljoenen heeft hij met zijn rijschool nooit verdiend, aldus Aalbregt. Het getal van vierduizend leerlingen, dat hij zelf wel genoemd heeft, is volgens een eigen leven gaan leiden. Het zou niet gaan om het huidige aantal, maar om het totale aantal leerlingen in de afgelopen vijf jaar dat het bedrijf actief geweest is.

Alle ontstane problemen kan hij zelf nu niet meer oplossen, zegt de rijschoolhouder tegen Omroep West. “Het is nu aan de curator. Die gaat nu alles inzien.” Die opmerking is niet helemaal duidelijk. Een officieel faillissement is nog niet bekend, maar wellicht is dat wel aangevraagd.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA heeft vrijdag schriftelijk vragen gesteld aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu over de Zoetermeerse rijschool. Hij vraagt zich af of er geen wildgroei is aan rijscholen en zo ja, of daar wat aan gedaan moet worden. Ook wil hij van de minister weten waarom de aangenomen motie van zijn partijgenoot Attje Kuiken uit 2014 nog niet is uitgevoerd. Kuiken introduceerde daarin een overkoepelend kwaliteitskeurmerk en een klachtenmeldpunt voor de rijschoolbranche. Van Dijk verlangt van de minister dat die beide zaken er dit jaar nog komen. Daarnaast vraagt hij of Van Nieuwenhuizen bereid is extra eisen te stellen aan rijschoolhouders.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Sat, 29 Jun 2019 14:15:55 +0000

RAI en Bovag: klimaatplannen van kabinet zijn realistisch

Brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging vinden de klimaatplannen die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd getuigen van realisme. Bovag spreekt van een afgewogen en realistisch pakket maatregelen. RAI Vereniging stelt vast dat het kabinet kiest voor een meer realistische en betaalbare aanpak voor het behalen van de klimaatdoelen voor de mobiliteitssector.

Bovag vindt het positief dat de verhogingen van BPM en van de motorrijtuigenbelasting van de baan zijn. Ook is de branchevereniging blij dat elektrisch rijden niet overmatig gestimuleerd gaat worden. “Punt van zorg is dat op gebied van bijtelling voorgesteld wordt Autobrief II voor het jaar 2020 open te breken. Daar is Bovag uitgesproken tegenstander van.”

Met het pakket aan maatregelen kan volgens Bovag een aanzienlijke bijdrage geleverd worden aan het verminderen van de CO2-uitstoot. “Het is goed dat bij het kabinet nu het taboe rond betalen naar gebruik is verdwenen en dat er drie varianten zullen worden onderzocht. Bovag zal daar zijn bijdrage aan leveren.”

Rol van waterstof

RAI Vereniging is blij dat het kabinet onder meer inzet op het stimuleren van waterstof. Deze alternatieve brandstof heeft veel potentie om CO2 terug te dringen en is een van de belangrijkste pijlers in de energietransitie, aldus de organisatie. Komende jaren wordt daarom ingezet op uitbreiding van de infrastructuur tot vijftig stations in 2025. Kansrijke innovatieve auto’s die zich in de markt moeten bewijzen, zoals waterstof-elektrische auto’s, behouden bovendien komende jaren bepaalde extra fiscale voordelen.

“Door komende jaren onder meer de (over)subsidiëring van volledig elektrische auto’s te verlagen, toe te werken naar invoering van een systeem van betalen naar gebruik en op termijn de kosten voor autorijden te verlagen, ontstaat een meer evenwichtig klimaatpakket dat potentie biedt om in de toekomst de CO2-doelen te halen”, vindt RAI Vereniging. Dit valt of staat volgens voorzitter Steven van Eijck bij de fiscale beleidskeuzes die worden gemaakt. Hij vindt het onacceptabel dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken en al in 2020 in plaats van 2021 worden verhoogd.

Elektrisch rijden

Volgens Van Eijck is de toekomst van het wegvervoer elektrisch. De grote golf van elektrische personenauto’s begint vanaf circa 2025. In de tussentijd is het volgens RAI Vereniging van belang dat het kabinet beseft dat in Nederland de komende vijf jaren nog niet voldoende betaalbare elektrische auto’s in de verschillende segmenten beschikbaar zijn om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren.

“De meeste automobilisten zijn daardoor bij aankoop van een nieuwe auto aangewezen op een nieuwe schone, zuinige al dan niet (hybride of plug-in hybride) benzine- of dieselauto. Verjonging – en daarmee verduurzaming – van ons wagenpark ontstaat door ook de zuinigste nieuwe auto’s te stimuleren via een verlaging van de BPM. Op de korte termijn kan hierdoor veel extra CO2-winst worden behaald.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 28 Jun 2019 16:24:24 +0000

Gedupeerden Verkeersschool Aalbregt willen keurmerk; politie doet onderzoek

Een aantal gedupeerden van Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer is een petitie gestart. Ze vinden dat er een door de landelijke overheid opgezet keurmerk voor rijscholen moet komen en een register waarin iedereen kan zien of een rijschool gecertificeerd is. Het aantal handtekeningen loopt snel op. In het weekend stond de teller al ruim boven de duizend. De politie en het OM onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten. Daar zijn tot nu toe 220 meldingen binnengekomen.

Rijschoolhouder Ferry Aalbregt is eerder deze week na financiële problemen plotseling gestopt met zijn bedrijf en is sindsdien spoorloos. Leerlingen, instructeurs en bedrijven waarmee hij zakendeed kunnen waarschijnlijk naar hun geld fluiten. Zelf zegt hij in een verklaring dat hij tot het laatste moment heeft geprobeerd zijn bedrijf te redden. Veel gedupeerden denken dat ze opgelicht zijn omdat Aalbregt op het allerlaatste moment nog heeft geprobeerd zo veel mogelijk geld van bestaande en nieuwe leerlingen binnen te halen. Ook stuntte hij met goedkope lespakketten. Er is voor zo ver bekend nog geen faillissement uitgesproken, maar dat zou nog kunnen gebeuren.

Voorkomen

De initiatiefnemers van de petitie willen voorkomen dat een vergelijkbare zaak zich opnieuw voordoet. “Velen van ons hebben hard gespaard en hebben er soms jaren over gedaan om hun rijbewijs te kunnen betalen. Je schaft een mooi pakket aan zodat je safe zit en je er de tijd voor kan nemen die je nodig hebt. Je kijkt ernaar uit dat je binnenkort dat felbegeerde roze pasje in bezit hebt en zelfstandig de weg op kan of eindelijk je droom beroep kan uitoefenen. Het is toch vreselijk dat deze droom en al je harde werk en spaargeld in één klap verdwenen is.”

Ze pleiten niet alleen voor een keurmerk, maar ook voor een garantiefonds, dat consumenten zou moeten compenseren bij zowel oplichting of een faillissement. Ze zouden het geld dat ze te veel betaald hebben terug moeten krijgen of bij een andere rijschool zonder verdere kosten de lessen moeten kunnen volgen waar ze nog recht op hebben.

Rijleskeurmerk

Overigens is er begin dit jaar een keurmerk gelanceerd. De belangstelling voor dit Rijleskeurmerk is nog niet erg groot. Tot nu hebben pas zes rijscholen zich laten certificeren. Uit een poll die RijschoolPro begin dit jaar onder rijscholen hield bleek dat de meerderheid van de lezers die hierop reageerden er weinig voor te voelen. Bijna 85 procent zei toen niet mee te willen doen.

Bovag kent al een garantiefonds. Leerlingen van Bovag-rijscholenl hebben dankzij dat fonds de zekerheid dat ze hun vooruitbetaalde rijopleiding kunnen afmaken bij bijvoorbeeld een faillissement. In een column voor RijschoolPro (toen nog VerkeersPro geheten) pleitte Frank Hoornenborg, voorzitter van Bovag Rijscholen, een paar jaar geleden voor een branchebreed garantiefonds, vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld ook de reisbranche kent. Dat zou de betrouwbaarheid van de sector volgens hem ten goede komen.

Politie

Bij de politie zijn tot vrijdagmiddag 200 meldingen binnengekomen na het plotseling sluiten van de rijschool in Zoetermeer, die in het hele land actief was. De politie onderzoekt samen met het Openbaar Ministerie of er sprake is van strafbaar handelen. Als dat zo is, komt er een speciaal mailadres waar gedupeerden zich kunnen melden. Zolang dat er niet is, verwijst de politie gedupeerden naar een bureau voor rechtshulp of ze kunnen een beroep op hun rechtsbijstandsverzekering, als ze die hebben. De politie laat weten contact met Aalbregt te hebben. De rijschoolhouder werkt mee aan het onderzoek.

Lees ook: 

Duizenden gedupeerden door omvallen Zoetermeerse rijschool

Rijschoolbranche ziet Rijleskeurmerk nog niet zitten

Eerste exemplaren Rijleskeurmerk uitgereikt

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Fri, 28 Jun 2019 15:38:00 +0000

Appen op de fiets vanaf volgende week verboden: zes vragen

Vanaf maandag mag het niet meer: appen op de fiets. Waarom wordt het eigenlijk verboden? En betreft het echt alleen het sturen van berichtjes? En hoe groot is de kans dat jongeren zich hier aan gaan houden? Het kabinet, SWOV en TeamAlert geven duidelijkheid over de nieuwe regels.

Vanwaar dat verbod?

Wie een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, mag geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden. Daarover is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 sinds 2002 klip en klaar. Zeven jaar later zijn ook bestuurders van snorfietsen hier onder gaan vallen. Voor bestuurders van trams en gehandicapenvoertuigen zonder motor én voor fietsers bestonden zulke regels nooit. Het risico op ongelukken is niet zo groot, was het idee.

Maar tijden veranderen, stellen de ministers Grapperhaus (Justitie) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Het aantal mobiele telefoons is toegenomen, net als het aantal apps. Verder is het op fietspaden veel drukker geworden en zijn de snelheidsverschillen toegenomen, onder meer door de komst van de elektrische fiets. Voor een algeheel verbod is bovendien veel draagvlak. Vandaar dus dat verbod.

Niet specifiek voor fietsers dus, maar voor iedereen die een voertuig bestuurt. Óók voor bestuurders van trams en gehandicapenvoertuigen zonder motor. Een duidelijke en consistente norm, vinden de bewindspersonen. Vorig jaar kondigden ze de komst van de nieuwe regels aan, en daarmee zetten ze het plan door dat in 2016 is opgesteld door toenmalig minister Melanie Schultz-van Haegen.

Wordt alleen appen verboden?

Vanaf 1 juli aanstaande mag je niet meer een mobiel elektronisch apparaat op de fiets vasthouden”, zegt Egbert-Jan van Hasselt, projectleider verkeer bij van de politie, in een promotiefilmpje. “Dat betekent niet meer appen, bellen en navigeren.

Even een niveautje dieper. Artikel 61a van het RVV is aangepast, en daarin staat nu het volgende: “Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Opvalt dat de term ‘mobiele telefoon’ is veranderd in ‘mobiel elektronisch apparaat’. Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen wijzen erop dat mobiele navigatieapparaten, tabletcomputers en laptops veelvuldig gebruikt worden onderweg en net zo afleiden als een mobiele telefoon. Daarom zijn ook die apparaten verboden. Verder is ‘mobiel elektronisch apparaat’ een algemene term, zodat er ook apparaten onder kunnen vallen die nu nog niet bestaan.

De crux zit ‘m dus niet alleen in dat ‘mobiel elektronisch apparaat’, maar ook in dat vasthouden. Wat je er ook mee doet, een telefoon, tablet, navigatieapparaat of wat voor toekomstige uitvinding dan ook vasthouden is straks verboden.

Is er een escapemogelijkheid?

Wie stilstaat voor bijvoorbeeld een verkeerslicht, mag de telefoon wel vasthouden en gebruiken. Je bent dan niet aan het rijden. Maar zodra je weer in beweging komt, is er wel sprake van rijden. Wie de telefoon dan nog vasthoudt, kan een bekeuring krijgen.

Hoe hoog is die boete eigenlijk?

Voor fietsers die met een telefoon in de hand rijden is de boete per 1 juli 2019 95 euro, exclusief administratiekosten. Voor automobilisten die met een telefoon in de hand rijden is het bedrag sinds 1 januari dit jaar 240 euro, exclusief administratiekosten.

Leidde mobiel telefoongebruik op de fiets al tot veel ongelukken?

Op dit moment zijn er niet veel fietsers die ernstig gewond raken of zelfs overlijden door telefoongebruik op de fiets, erkenden de bewindspersonen bij het aankondigden van de nieuwe regels. Maar elk ongeval is er wat hen betreft een teveel. Ze wijzen er ook op dat telefoongebruik in het verkeer afleidt van de rijtaak en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

Een blik op het factsheet afleiding in het verkeer van onderzoeksorganisatie SWOV geeft helderheid. “Voor fietsers zijn de enige beschikbare Nederlandse gegevens zelfgerapporteerde data over ongevallen waar afleiding mogelijk een rol heeft gespeeld”, valt te lezen. Glad ijs dus, want mensen hebben moeite om zichzelf goed in te schatten.

“Twee oudere Nederlandse onderzoeken (uitgevoerd in 2008 en 2009) kwamen uit op een indicatie van 3 à 4 procent van de fietsongevallen met enig letsel waar telefoongebruik aan voorafging”, schrijven de SWOV-onderzoekers in het ‘feitenoverzicht’.

Recenter onderzoek is uit 2017. VeiligheidNL hield een vragenlijstonderzoek onder slachtoffers van fietsongevallen die behandeld werden op een Spoed Eisende Hulp (SEH). 19 procent gaf aan dat het ongeval (mede) veroorzaakt werd doordat zij afgeleid waren. “Opvallend genoeg”, zo staat in het factsheet, “was telefoongebruik in deze studie in minder dan 1 procent van de gevallen aangemerkt als (mede)oorzaak van het ongeval.” Deze uitkomsten zouden volgens de SWOV kunnen duiden op een “mogelijke – zeer effectieve – gedragsaanpassing van fietsers waardoor de effecten van afleiding gecompenseerd zouden worden.

Hoe staan jongeren tegenover het verbod?

Onderzoek van bewustwordingsorganisatie TeamAlert laat zien dat pubers (14-17 jaar) hun smartphone op de fiets vooral gebruiken voor navigatie. 31 procent van de ondervraagden gaf dat aan. Verveling scoorde ook hoog: 29 procent. Bereikbaarheid staat, opvallend genoeg, op de vierde plek met 19 procent. Onderzoekers van TeamAlert deelden deze inzichten onlangs op het Nationale Fietscongres in ‘s-Hertogenbosch.

TeamAlert vroeg, zo bleek uit de sessie, jongeren ook hoe ze tegen leeftijdsgenoten aankijken die hun smartphone gebruiken in het verkeer. Het ging hier om de groep 12-24 jaar. 67 procent beschrijft het als ‘onverstandig’. 2 procent zegt: ‘prima bezig’.

Hoe kijken pubers (14-17 jaar) tegen hun eigen smartphonegebruik op de fiets aan? Ook daar deed bewustwordingsorganisatie onderzoek naar. ‘Ik ben er niet trots op, maar doe er ook niks aan om het te veranderen’, zegt de meerderheid: 35 procent. 13 procent noemt het ‘oké’.

Willen ze zich houden aan het app-verbod? Dat is natuurlijk de hamvraag. De meeste pubers zeggen dat ze hun telefoon helemaal niet meer gaan gebruiken op de fiets (41 procent). Vlak daaronder komt de groep die zegt hun smartphone minder te gaan gebruiken (38 procent). Afwachten dus.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Fri, 28 Jun 2019 07:29:09 +0000