Veel belangstelling voor online verkeerslessen bij VVN

De meestbezochte pagina’s op de website van Veilig Verkeer Nederland in de afgelopen weken zijn die van de online verkeerslessen. Ook de opfriscursus voor ervaren verkeersdeelnemers en een verkeerskennisquiz beleven een piek. 

VVN kan in deze coronatijd rekenen op veel belangstelling voor hun online verkeerseducatie. Omdat het verkeersexamen op de basisscholen niet doorgaat, biedt VVN het lesmateriaal nu via de eigen website aan. In een paar dagen tijd hebben duizenden bezoekers zich voor het eerst op de site gemeld. De verkeerslessen voor groepen 4 tot en met 8 zijn hier te vinden. De online opfriscursus bestemd voor de meer ervaren verkeersdeelnemers en de pagina ‘Test je kennis’ staan in de top tien van best bezochte pagina’s.

Mochten de scholen vanwege beperkende coronamaatregelen ook na 28 april nog dicht blijven, dan komt VVN met verdere info voor basisscholen en organisatoren over de voortgang van verkeerseducatie, ouderparticipatie en voorbereidingen rondom het VVN- Verkeersexamen. De organisatie is nu bezig alle verkeerswerkboeken versneld te digitaliseren zodat basisscholen daar gebruik van kunnen maken. “Wij hechten er waarde aan dat verkeerseducatie zoveel als mogelijk is kan worden gecontinueerd”, aldus VVN in een verklaring.

Lees ook: Verkeersexamen op basisscholen uitgesteld

De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus gaan snel en raken de rijschoolsector hard. RijschoolPro houdt een dossier bij over dit onderwerp.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 03 Apr 2020 07:54:15 +0000

1 aprilgrap van Keijbeck Opleidingen: botsautoles voor beginners  

De kermisbranche trekt aan de bel, omdat de botsauto’s twee keer zo snel slijten als vroeger vanwege het vele botsen tegen de rand. Met die constatering begint het 1 aprilbericht van Keijbeck Opleidingen, een grote rijschool uit Limburg. Keijbeck start daarom met rijlessen in de botsauto. Kosten? Een bak zoute popcorn, ander snoepgoed en een muntje voor de carrousel voor de kinderen en kleinkinderen van Keijbeckwerknemers.

Het bericht op de website van Keijbeck begint bloedserieus. De kermisbranche maakt zich zorgen over de levensduur van de botsauto’s, omdat het niveau van de bestuurders daalt en er te veel wordt gebotst. Daarom gaat Keijbeck samen met de Bovak (nationale bond van Kermishouders) werken aan een botsautorijopleiding. 

Muntjes

Daarna is al snel duidelijk dat het om een 1 aprilgrap gaat. “Het zal je niet verbazen, maar onze instructeurs halen je niet thuis op. Op 4 data verspreid over het jaar huren we een botsautotent af om jou de kneepjes van het vak te leren. Vooraf ontvang je via mail een stencil met info over het dashboard, de pedalen, de werking, wat als de motor stilvalt, hoe om te gaan met andere bestuurders en een stukje geschiedenis over de botsautowereld. De muntjes krijg je tijdens de les van ons, zodat je een uur lang kunt oefenen aan je skills.” 

Die skills houden onder meer in: veilig in- en uitstappen, de motor starten (het muntje inwerpen), optrekken in de eerste meters, keren op de weg, rondjes rijden, kijkgedrag zonder spiegels, hoe het beste te botsen (indien het niet anders kan). 

Een uurtje lessen bij Keijbeck kost een bak zoute popcorn, een suikerspin, lollystok en een muntje voor de carrousel voor de kinderen en kleinkinderen van Keijbeck werknemers. Data voor de cursussen worden bekend gemaakt zodra de coronacrisis voorbij is. De locaties: Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. 

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 02 Apr 2020 08:39:42 +0000

Voorwaarden TOGS voor rijscholen worden mogelijk aangepast

‘De voorwaarden van de TOGS worden momenteel geëvalueerd en waar nodig aangepast.’ Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving van RijschoolPro. Het grootste deel van de rijscholen valt momenteel buiten de boot wat betreft de tegemoetkoming van 4000 euro door de voorwaarde dat woon- en werkadres gescheiden moeten zijn.

Rijscholen kunnen gebruik maken van verschillende steunmaatregelen nu zij vanwege de coronamaatregelen verplicht zijn gesloten. Om gebruik te maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) moeten echter woon- en werkadres gescheiden zijn. Daarmee staat een groot deel van de rijschoolsector buitenspel, met name de eenmanszaken.

In politiek Den Haag zijn de zorgen in de branche opgemerkt. De berichtgeving van RijschoolPro leidde tot Kamervragen, vlak daarna volgde het verbod op rijles. Kamerlid Cem Laçin van de SP wilde ‘ondubbelzinnig’ weten hoe het zat met rijlessen welke steunmaatregelen er zijn voor rijscholen. Toen hij de vragen indiende was het verbod op rijles nog niet ingesteld.

Zo nodig aangepast

Laçin stelde zijn vragen naar aanleiding van de enquête van RijschoolPro. Daarin gaf een derde van de instructeurs aan de crisis niet te kunnen overleven. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in haar antwoord de financiële zorgen in de branche te begrijpen. Ze wijst op de steunmaatregelen die er momenteel gelden voor werknemers, zzp’ers en bedrijven. “Voor de rijschoolbranche zijn onder meer de Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).”

Om aanspraak te kunnen maken op de regelingen, moet er wel worden voldaan aan de voorwaarden die in deze regelingen worden gesteld. Van Nieuwenhuizen geeft aan de dat de ‘voorwaarden van de laatstgenoemde regeling worden momenteel geëvalueerd en waar nodig aangepast.’

Ook motorrijles is verboden

Tot slot is de minister ondubbelzinnig duidelijk over het verbod op rijlessen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten rijlessen, zoals auto, motor of brommer, schrijft ze. Vanaf 25 maart 2020 tot in ieder geval 28 april aanstaande is rijles verboden, het verbod geldt voor alle typen voertuigen.

Lees ook: 

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 02 Apr 2020 07:57:17 +0000

Ontslag op bedrijfseconomische grond toch mogelijk met NOW-regeling

Bedrijven die last hebben van de coronacrisis en gebruik willen maken van de NOW-loonkostensubsidieregeling, kunnen toch ook ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen bij het UWV. De regel dat dit niet zou mogen, is niet zo absoluut als in eerste instantie werd gecommuniceerd door het kabinet.

Dat blijkt uit de Kamerbrief die minister Wouter Koolmees naar de Kamer heeft gestuurd. Nieuwsblad Transport zocht het uit. Wel geldt er een soort ‘boete’ in die gevallen. ‘Indien toch ontslag wordt aangevraagd, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50 procent. Dit loon plus de vermeerdering van 50 procent wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen, gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie’, schrijft Koolmees.

Besparing loonsom

Margot Verhoeven, advocaat arbeidsrecht bij Blue Legal bevestigt deze uitleg. “De regeling is nu zo ingericht dat een werkgever niet volledig aanspraak kan maken op de regeling terwijl er ook noodgedwongen ontslagen volgen, wat natuurlijk logisch is. Wordt een aanvraag gedaan en niet ingetrokken, dan zal het UWV gewoon beslissen. Maar dat heeft dus gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Deze correctie van 50 procent wordt overigens achteraf doorgevoerd. Het maakt daarbij niet uit of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen.”

Dit betekent dat wanneer bedrijven mensen kunnen ontslaan op bedrijfseconomische gronden, dit hen onder de streep toch een besparing op de loonsom kan opleveren wanneer er bijvoorbeeld maar een gedeelte van de omzet is weggevallen. Zeker wanneer ze verwachten na de crisis alsnog te moeten inkrimpen. De besparing kan immers hoger zijn dan de weggevallen subsidie inclusief ‘boete’. De subsidie geldt namelijk alleen voor de loonkosten over het deel van de omzet dat is weggevallen. Terwijl de loonkosten bij ontslag wegvallen voor het volledige salaris.

Lees ook: 

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 02 Apr 2020 05:25:04 +0000