Coureur Tim Coronel moet zakelijke rijder van smartphone houden

Autocoureur Tim Coronel wordt het nieuwe gezicht van een campagne om zakelijke autorijders van hun smartphones te houden. Het ministerie van Infrastructuur hoopt werkgevers aan te sporen afleiding – vaak door mobiele telefoons – in het verkeer aan te pakken.

Daar moet Coronel als ambassadeur bij helpen. Minister Cora van Nieuwenhuizen noemt hem een “autoriteit in de racewereld. Hij weet waar hij over praat en kent als geen ander het belang van concentratie achter het stuur en het gevaar van afleiding in het verkeer.” Coronel is daarmee de “aangewezen man” om werkgevers te overtuigen.

Smartphonegebruik

De zogenoemde MONO-aanpak, tegen afleidingen achter het stuur, is een speerpunt van de bewindsvrouw. Eind 2017 maakte ze een afspraak met bedrijven die willen strijden tegen smartphonegebruik in het verkeer. Tot nu toe hebben ruim vijftig ondernemers hun handtekening onder dat convenant gezet. Over een jaar moeten zeker duizend bedrijven aangesloten zijn.

Het is belangrijk ook in het bedrijfsleven te pleiten voor volle focus in het verkeer, vindt Van Nieuwenhuizen.. Een op de tien werkgevers vindt het normaal dat werknemers berichten lezen en terugschrijven terwijl ze achter het stuur zitten, blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland.

(ANP)

Lees ook: App- en belgedrag in zakelijk verkeer aangepakt

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 04 Feb 2020 07:33:44 +0000

1 op 3 automobilisten bij late rit te slaperig om veilig te rijden

Eén op de drie automobilisten die ‘s nachts rijdt is minder alert door slaperigheid. Daardoor lopen zij tot 30 procent meer risico om bij een ongeval betrokken te zijn. Dat blijkt uit slaperigheidsmetingen gedaan door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Om alert te blijven en het risico te beperken werkt de combinatie van koffie en een kwartiertje dutten het beste.

Uit slaperigheidsmetingen die de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in december vorig jaar uitvoerde, blijkt dat één op de drie autobestuurders bij een late rit in zijn of haar ‘biologische nacht’ rijdt. Dat is de periode waarin het lichaam aangeeft dat je eigenlijk zouden moeten slapen. Wie te moe achter het stuur kruipt, heeft 30 procent meer kans om betrokken te raken bij een ongeval. Koffie of een powernap zijn de enige oplossingen om de alertheid tijdens late ritten een boost te geven en het risico binnen de perken te houden. Dat benadrukt de VSV in een nieuwe preventiecampagne tegen slaperig rijden.

Slaperigheidsmetingen

In samenwerking met politie en het Nederlandse onderzoeksbureau [email protected] voerde de VSV in december vorig jaar in België slaperigheidsmetingen uit in het verkeer. Bij autobestuurders die tussen tien uur ’s avonds en twee uur ’s nachts onderweg waren, werd een speekseltest afgenomen om het melatonineniveau te bepalen, een hormoon dat het slaap-waakritme beïnvloedt. Daarnaast werd aan de hand van een vragenlijst doorgenomen hoe slaperig de proefpersonen zich voelden.

Bij een derde van de onderzochte bestuurders gaf het melatoninegehalte aan dat ze achter het stuur zaten in hun biologische nacht. Na middernacht liep dit aandeel zelfs op tot 50 procent. Dit heeft een negatieve invloed op de alertheid en dus ook op de veiligheid.

Minder alert

Uit recent onderzoek blijkt dat bestuurders die rijden terwijl hun biologische klok in slaapmodus staat, tot 30 procent meer risico lopen om in een ongeval betrokken te raken dan bestuurders die een normaal alertheidsniveau hebben.

Daartegenover gaf minder dan 1 op de 10 bestuurders (9 procent) zelf aan dat ze zich niet meer alert voelden tijdens het rijden. Een aanzienlijk deel van de groep die in hun biologische nacht rijdt en daardoor objectief risico loopt, heeft dus een verkeerde inschatting van de eigen alertheid. Zeven personen (2 procent) gaven zelfs aan dat ze tijdens de rit de neiging hadden om in te dommelen.

Risicofactoren

Naast rijden in je biologische nacht zijn er nog bijkomende risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat je slaperig achter het stuur zit, zoals een slechte slaapkwaliteit in de voorafgaande nacht of al een lange tijd wakker zijn. 29 procent gaf zijn slaapkwaliteit in de voorafgaande nacht een onvoldoende, 4 procent gaf een ronduit slechte slaapkwaliteit aan. 13 procent van de bestuurders gaf aan al meer dan 17 uur wakker te zijn. Zes op de tien van deze bestuurders zaten in hun biologische nacht op basis van hun melatoninewaarden.

Campagne

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Deze cijfers tonen nog maar eens aan dat slaperigheid achter het stuur een onderschat probleem is, zeker tijdens late ritten. Volgens internationaal onderzoek is tot één vijfde van alle ongevallen te wijten aan vermoeidheid. In de late avond en ’s nachts is het risico nog groter, omdat een aanzienlijk deel van de bestuurders dan onderweg is terwijl ze eigenlijk zouden moeten slapen. Daarom is het beter om late ritten te vermijden als je kan. Voor wie toch de baan op moet, heeft de VSV een nieuwe campagne met een duidelijke boodschap: drink koffie en doe een powernap om je alertheid een boost te geven.”

Koffie én powernap

Volgens de VSV is er maar één manier om de alertheid bij een late rit op peil te houden: een powernap in combinatie met een kop koffie. Alle andere oplossingen (zoals tijdens het rijden een raampje openen, de muziek luider zetten, even stoppen om de benen te strekken) zouden geen effect hebben of zelfs het risico vergroten dat de slaap achteraf dubbel zo hard toeslaat. Tot en met 1 maart voert de VSV een campagne langs de weg om op de gevaren van slaperigheid te wijzen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 04 Feb 2020 06:01:40 +0000

Astrid van de Ven is De Beste Automobilist van Nederland

Na een theorietoets, test op verkeersinzicht, een demonstratie van technische autokennis én een rijtest, bleek Astrid van de Ven de Beste Automobilist van Nederland 2020. Van bijna 3500 deelnemers was zij onomstotelijk de persoon die het beste raad wist met de auto en met de verkeersregels.

Astrid van de Ven kreeg de titel van tijdschrift AutoWeek en Bovag Rijscholen. Nederland telt ruim 11 miljoen mensen die met het befaamde roze pasje op zak de openbare weg op mogen. De een presteert uiteraard beter achter het stuur dan de ander, maar wie is nu de allerbeste? AutoWeek en Bovag Rijscholen zijn op zoek gegaan naar het antwoord op die vraag. Na een strenge voorselectie uit duizenden aanmeldingen kregen de beste twintig kandidaten (16 mannen en 4 vrouwen) een uitnodiging voor de finaledag bij het Rijvaardigheidscentrum Lelystad.

3D

Onder toeziend oog van de vakjury onder leiding van rijschoolhouder en BOVAG-bestuurslid Pieter Roordink startte de dag met een theorie-examen: “De deelnemers deden eerst een uitgebreide theorietoets. Zo wilden we weten hoe is met de huidige kennis betreft de verkeerswetgeving, en hoe de kennis was betreft het klein onderhoud aan de auto”, aldus Roordink. Na de toets kregen alle kandidaten een virtual-realitybril opgezet, waarmee het verkeersinzicht is getest. Door het 3D-beeld was het voor de kandidaten daadwerkelijk alsof ze achter het stuur zaten; intussen werden hen vragen gesteld over de situatie waarin ze zich bevonden. Ze reden bijvoorbeeld door een woonwijk en moesten dan met hun ogen ‘aanwijzen’ waar het gevaar zich bevond.

Beheersing

Op het buitenterrein van het rijvaardigheidscentrum waren vier onderdelen uitgezet, die laten zien in hoeverre de deelnemers hun auto kunnen beheersen. Het ging om niet om snelheid, maar juist om precisie en beheersing. Op de motorkap van een van de auto’s was bijvoorbeeld een grote schaal bevestigd, met daarin vier tennisballen. Pieter Roordink legt uit: “Er moest zo snel mogelijk geaccelereerd worden, waarna een noodstop volgt. Hierbij moesten de tennisballen uiteraard in de schaal blijven, maar mocht de remweg niet te lang worden. Een kwestie van excellente beheersing.” Ter afsluiting reden de drie deelnemers met het hoogste aantal punten nog een rit door Lelystad en de 43-jarige Astrid van de Ven uit Beuningen reed een perfecte rit. “Vooral op het stuk doorstroming blonk ze uit”, verklaart Pieter. “Ik kon haar op niets betrappen, dus ze is met recht de Beste Automobilist van 2020.” Astrid: “Het voelt voor mij als een grote eer. Je staat hier als vrouw tussen allemaal mannen. Dan denk ik: we gaan ons maar even mooi bewijzen. Dat is gelukt!”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 05 Feb 2020 08:52:30 +0000

‘Fietser en voetganger veel te kwetsbaar, grote maatregelen nodig’

Vorig jaar overleden 5.180 voetgangers en 2.160 fietsers in het verkeer binnen de EU. De afname van dat aantal gaat trager dan de afname onder automobilisten. Dat komt naar voren in een nieuw rapport van de European Road Safety Council. Om het tij te keren, is volgens de raad hard behoefte aan 30 kilometer-zones, veilige oversteekplaatsen en gescheiden fietspaden. 

Minstens 51.300 voetgangers en 19.450 fietsers overleden tussen 2010 en 2018 in het verkeer in Europa. Vorig jaar ging het om respectievelijk 5.180 en 2.160 mensen. Deze groep maakt ongeveer een derde uit van het totaal aantal verkeersdoden in de EU. Dat aandeel is met een paar procentpunten toegenomen ten opzichte van 2010 (29 procent nu versus 27 procent toen). De daadwerkelijke cijfers kunnen hoger liggen: ongevallen met fietsers en voetgangers worden vaak niet goed gedocumenteerd.

Ouderen

Het aantal voetgangers dat in het verkeer overlijdt, neemt ieder jaar met ongeveer 2,6 procent af. Voor fietsers gaat het om een afname van 0,4 procent. De onderzoekers merken op dat de afname van het aantal automobilisten dat in het verkeer overlijdt, harder gaat: jaarlijks 3,1 procent.

Ook hier valt de onderzoekers het hoge aantal betrokken ouderen op. 20 procent van de inwoners in de EU is 65 jaar of ouder. Toch vormen ze bijna de helft van het totaal aantal in het verkeer overleden fietsers en voetgangers.

Oversteken

Ook de aantallen voetgangers en fietsers die gewond raken in het verkeer zijn hoog. In 2018 raakten 30.000 voetgangers en 32.000 fietsers ernstig gewond. Maar ook hier zijn de cijfers, als gevolg van gebrekkige rapportage, waarschijnlijk hoger, stellen de onderzoekers. Voor fietsers is het er tussen 2010 en 2018 niet veiliger op geworden: het aantal ernstig gewonden nam met 28 procent toe. Onder voetgangers verminderde het aantal met 6 procent.

De raad doet verschillende aanbevelingen om het tij te keren. Bij het bedenken van beleid en uitvoeren van maatregelen moeten overheden het eerste denken aan voetgangers en fietsers. Immers, zij zijn het meest kwetsbaar. Onderaan de prioriteitenlijst zouden pas auto’s en vrachtwagens moeten komen.

De onderzoekers stellen verder voor om veel meer 30 kilometer-zones in te stellen. Dat is niet alleen een bord plaatsen, benadrukken ze, maar ook infrastructurele maatregelen doorvoeren. Verder pleiten ze voor veel meer veilige oversteekplaatsen gescheiden fietspaden. Tot slot moet de handhaving flink verbeteren.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Fri, 07 Feb 2020 06:11:39 +0000

Eerste evaluatie nieuwe theorie-examen: alleen feitenkennis is onvoldoende

Sinds de invoering van het nieuwe theorie-examen is het slagingspercentage gezakt. In het nieuwe examen ligt meer nadruk op verkeersinzicht. Kandidaten moeten zowel feitenkennis hebben als inzicht tonen, waar eerder meer nadruk op de feitenkennis lag. Dat vraagt om een andere manier van voorbereiding, waarbij het volgen van theorielessen in plaats van een examentraining kan helpen.

Het nieuwe theorie-examen wordt sinds 1 november 2019 afgenomen. Het doel van de veranderingen: kandidaten beter voorbereid de weg op te laten gaan. Het auto theorie-examen bestaat nu niet uit twee, maar uit drie examenonderdelen. De onderdelen zijn: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Kandidaten slagen alleen voor het theorie-examen als ze voor elk onderdeel een voldoende halen. “We testen of kandidaten de cruciale onderdelen beheersen, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren”, benadrukt een woordvoerster van het CBR. Om te slagen zijn kennis én inzicht nodig. Juist bij inzichtvragen wordt getest of een kandidaat de stof beheerst, alleen feitenkennis is onvoldoende.

Onderwijsvrijheid

In Nederland is er vrijheid van onderwijs, dus hoe een kandidaat de stof leert die op het theorie-examen wordt getest, is aan de kandidaat. Hij of zij kan een theoriecursus volgen bij een rijschool of een turbo-opleider, maar kan ook zelf de boeken induiken. Er zit echter wel verschil in hoe (en of) de kennis blijft hangen na het volgen van examentraining zoals bij een turbo-opleider, of na het volgen van onderwijs of zelfstudie. Het nieuwe examen heeft dus gevolgen voor de voorbereiding, hoe je die als kandidaat dan ook aanvliegt.

Evaluatie

Op de ledenvergadering van branchevereniging VRB eind januari gaf Kim Blaauwendraat toelichting op het nieuwe theorie-examen. Blaauwendraat is manager Productmanagement Theorie bij het CBR. Ook Jaap Breur, die zich bezighoudt met kennis en kwaliteit bij het rijvaardigheidsbureau, gaf uitleg.

De evaluatie van het nieuwe examen is nog niet afgerond, maar Blaauwendraat wilde op de ledenvergadering al wel het een en ander delen. Duidelijk is nu dat kandidaten gemiddeld een minuut korter over het examen doen. Dat komt onder meer doordat de mogelijkheid om fout beantwoorde vragen in te zien is geschrapt. En het gemiddelde slagingspercentage is dus gedaald. Hoeveel precies wordt later duidelijk.

Volgens Blaauwendraat was die daling te verwachten. “Dat zagen we steeds bij wijzigingen in het examen. Na de daling volgt weer een stijging en vervolgens stabilisatie.” De theorie-expert verwacht nu opnieuw uit te komen op een stabiel percentage. “De stijging lijkt al te zijn ingezet.”

Uitnodiging van Pechtold

CBR-directeur Alexander Pechtold sprak zich eveneens uit op de ledenvergadering. “We willen dat het veilig is op de weg en nemen de signalen vanuit de branche serieus. We zijn daarom ook continu in gesprek met opleiders, de brancheverenigingen en uitgevers.”

Vanuit de zaal kwamen veel vragen over het voorkomen van fraude. Pechtold geeft aan dat het CBR hier maatregelen voor wil nemen en heeft genomen. Ook nodigt hij rijinstructeurs uit om een kijkje te nemen bij het theorie-examen om te ervaren hoe het examen in de praktijk gaat. Deze excursie zal vanuit de VRB exclusief voor leden worden opgezet: [email protected]. Voorwaarde is dan wel dat de deelnemende instructeurs het theorie-examen zelf doen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 06 Feb 2020 10:30:03 +0000

‘Recordaantal beginnende automobilisten krijgt strafpunten’

Een recordaantal beginnende bestuurders kreeg vorig jaar een strafpunt op het rijbewijs. In 2019 werden 6.169 strafpunten uitgedeeld, tegen 4.432 in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie, opgevraagd door BNR Nieuwsradio.

Bij twee strafpunten moet een automobilist opnieuw examen doen bij het CBR. Strafpunten voor jonge bestuurder worden meestal gegeven om snelheidsovertredingen, bumperkleven en gevaarlijk rijgedrag.

Pakkans

Het CDA wil dat het instrument van de strafpunten effectiever kan worden ingezet. Voor Kamerlid Wytske Postma van het CDA is de pakkans nog altijd te laag. Het aantal strafpunten is weliswaar toegenomen, maar de cijfers op het gebied van handhaving en staandehouding zijn juist achteruit gegaan. De stijging van het aantal strafpunten komt omdat steeds meer politiemensen bekend raken met het puntensysteem en bij een bekeuring melding doen.

Puntenrijbewijs

Er is een verschil tussen het puntenrijbewijs en een beginnersrijbewijs. Het puntenrijbewijs geldt voor alle bestuurders en is een maatregel om rijden onder invloed tegen te gaan. Ook hier moet na twee strafpunten opnieuw rijexamen worden gedaan bij het CBR.

Het beginnersrijbewijs geldt de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs. In die periode kan de beginnende bestuurder strenger worden aangepakt bij verkeersovertredingen zoals te hard rijden, bumperkleven en ook rijden onder invloed.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 06 Feb 2020 09:06:58 +0000

Opnieuw subsidie voor rijopleiding vrachtwagenchauffeur in 2020

Voor 2020 is er opnieuw geld beschikbaar voor het opleiden van 2.000 chauffeurs in de transport en logistiek. Via de campagne die er vanuit de sector loopt is er vorig jaar een zelfde aantal chauffeurs ingestroomd. De vraag naar bestuurders van vrachtwagens blijft onveranderd groot. Vandaar dat de sector opnieuw subsidie verleent. 

Werkgevers en vakbonden in transport en logistiek (TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen) subsidiëren de opleiding van nieuwe vrachtwagenchauffeurs via de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Het gaat hierbij om kandidaten die al in de sector werken en doorstromen, maar ook om kandidaten uit andere sectoren die kiezen voor een toekomst in transport en logistiek. Sectorinstituut Transport en Logistiek zorgt voor de uitvoering van de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl.

Gouden Kans

Jary Hogenelst (25) is de 2.000e zij-instromer die heeft gekozen voor een toekomst als vrachtwagenchauffeur. Hij werkte als B-rijbewijschauffeur op de bestelbus en zag een gouden kans. Online las hij dat de transportsector zij-instromers subsidieert om de chauffeursopleiding te volgen. Steenbergen Transport bood hem meteen een baan aan in zijn oude vak als B-rijbewijschauffeur. Jary: “Het bevalt mij prima hier en met de rijopleiding loopt het ook voorspoedig. Als ik het C-rijbewijs heb kan ik bij Steenbergen meteen aan de slag op de bakwagen. Uiteindelijk ga ik natuurlijk voor het CE-rijbewijs. Want zeg nou zelf, wat is er mooier dan een grote glimmende truck? Het is echt een uitdaging om met zo’n wagen goed te leren manoeuvreren.”

Geweldige chauffeurs

Vestigingsmanager van Steenbergen Transport Robert van Dam: “Wij waren een van de eerste transportbedrijven die meededen aan het zij-instroomproject. Inmiddels weten we uit ervaring dat het een prima manier is om aan goede chauffeurs te komen. Zij-instromers zijn een relatief nieuw fenomeen. Het zijn mensen die de transportwereld vaak niet vanuit familie- of vriendenkring kennen en onvoldoende opleiding hebben genoten voor het vak van chauffeur. Toch werkt het, met enige inspanning. Er zijn zoveel mensen die na jaren uitgekeken zijn op hun werk en een nieuwe droom in het transport zoeken. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om juist van die mensen geweldige chauffeurs te maken. Ja, dat is echt leuk.”

Trots

TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen zijn er trots op dat de aanpak om goed opgeleide chauffeurs te laten instromen succesvol is. STL: “Dat we wederom zoveel mensen hebben kunnen werven voor de sector laat zien dat het beroep van vrachtwagenchauffeur veel mensen aanspreekt. En ook steeds meer vrouwen hebben interesse in het beroep.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 06 Feb 2020 06:50:38 +0000

CDA: rijbewijsregeling ouderen moet ook gelden in Duitsland en België

Een coulanceregeling voor ouderen die door de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zitten, moet ook gaan gelden voor België en Duitsland. Het CDA vindt dat Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) daar afspraken over moet maken met haar ambtgenoten in die landen.

Het CBR kampt met grote achterstanden bij de beoordeling van mensen die wegens leeftijd of ziekte periodiek een medische herkeuring moeten ondergaan. Sinds december is een coulanceregeling van kracht voor ouderen die er zelf op tijd bij zijn, maar door alle problemen niet tijdig geholpen kunnen worden. Hun rijbewijs wordt automatisch met een jaar verlengd.

Uitzondering

Die verlenging geldt alleen niet in het buitenland en dat is erg lastig voor mensen die bijvoorbeeld in een grensregio wonen. “Zij hebben vaak familie en sociale contacten net over de grens”, zegt CDA-Kamerlid Wytske Postma. Deze mensen zijn volgens haar “extra de dupe”. De coulanceregeling moet een oplossing zijn voor iedereen, maar is dat nu nog niet, aldus Postma.

Voor schrijnende gevallen is er een uitzondering mogelijk, daarover schreef RijschoolPro eerder al.

Van Nieuwenhuizen liet eerder weten dat zij geen mogelijkheden ziet om de tijdelijke verlenging ook over de grens te laten gelden, maar daarmee neemt Postma geen genoegen. De minister moet met de buurlanden om tafel, vindt zij. Mocht het langs die route niet lukken, dan oppert het CDA om voor de meest gedupeerde mensen een uitzondering te maken, zodat zij voorrang krijgen bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs.

(ANP)

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 05 Feb 2020 12:58:12 +0000