Inkomsten uit parkeren stijgen, dankzij de scanauto

De inzet van scanwagens is voor veel gemeenten erg lucratief. Daarmee weten ze de inkomsten uit de parkeerboetes met miljoenen omhoog te brengen. Dat blijkt uit een rondgang van het Algemeen Dagblad langs een aantal grote gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Den Haag.

Soms is het aantal parkeerboetes zelfs verdrievoudigd, zoals in Tilburg, omdat de pakkans met een efficiënte en snelle scanauto veel groter is dan wanneer de parkeerwachter te voet fout geparkeerde auto’s moet opsporen. Dat levert meer boetes op en dus ook meer geld. In Amsterdam is de inkomstenstijging goed te zijn, zo blijkt uit de cijfers die het AD opvroeg. In 2012, het laatste volledige jaar voordat de scanauto zijn intrede deed, inde de stad 157 miljoen euro aan parkeerboetes. In 2018 was dat bedrag opgelopen naar 216 miljoen euro.

Betalingsbereidheid

De overschakeling op digitaal parkeren is overigens voor veel gemeenten niet de enige factor die een rol speelt bij de inkomstenstijging uit parkeren. Ook de uitbreiding van het aantal zones waarin betaald moeten worden voor het parkeren, telt mee, maar de gemeenten denken dat de scanauto het meeste bijdraagt. Ook naheffingen leveren veel meer op dan voorheen. Daarnaast zou de bereidheid om te betalen groter worden, omdat bestuurders zich realiseren de kans minder groot is dat ze ongestraft wegkomen als er scanauto’s rondrijden.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Tue, 25 Jun 2019 08:57:59 +0000

Duizenden gedupeerden door omvallen Zoetermeerse rijschool

Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer laat een spoor van gedupeerde leerlingen, instructeurs en zakenpartners achter na het abrupt stoppen van de activiteiten. Rijschoolhouder Ferry Aalbregt zegt op zijn website geen andere mogelijkheid te zien. Sindsdien is hij voor iedereen onbereikbaar. Gedupeerden hebben een speciale Facebook-pagina aangemaakt waarop ze ervaringen delen en hun woede uiten. Veel leerlingen hebben duizenden euro’s vooruit betaald voor lessen en vrezen dat geld nu kwijt te zijn.

Hoewel er gesproken wordt over een faillissement is dat nog nergens terug te vinden. Zelf heeft Aalbregt het in de verklaring op zijn site over “het omvallen van ons mooie bedrijf waar we met zijn allen zo hard voor gewerkt hebben”. Volgens de rijschoolhouder zou hij de laatste dagen voor het misliep nog de nodige moeite gedaan hebben om leerlingen per mail te benaderen om vooral niet meer te betalen.

Duizenden euro’s kwijt

Op de Facebook-pagina vertellen leerlingen een heel ander verhaal. Ze zeggen dat de rijschool kort voor het staken van de activiteiten nog geprobeerd heeft om geld binnen te halen. Als deze leerlingen nog openstaande betalingen niet tijdig zouden doen, zou het afgesproken pakket ontbonden worden, zo dreigde Aalbregt. Op de Facebook-pagina zijn schrijnende verhalen te lezen van leerlingen die duizenden euro’s betaalden voor lessen en deze niet of maar deels kregen.

De verkeersschool was behalve in Zoetermeer ook actief in zeventien andere steden en werkte met freelance instructeurs. Een overzicht van de slagingspercentages van de afgelopen vier kwartalen op de website van het CBR laat zien dat de rijschool niet al te best presteerde. In de gemeenten Zoetermeer en Rijswijk, waar de meeste praktijkexamens voor rijbewijs B zijn afgenomen, scoort Aalbregt maar net boven de 30 procent als het gaat om de categorie eerste examens. In twaalf andere steden zijn de percentages eigenlijk niet te beoordelen omdat het aantal examens niet boven de tien uitkomt voor diezelfde categorie.

Bedreigd

De verkeersschool is nu onbereikbaar. Wie het nummer probeert te bellen, krijgt de melding dat de mailbox vol zit. Zelf zegt Aalbregt op zijn site dat hij onder politiebegeleiding heeft moeten onderduiken met zijn familie vanwege dreigingen aan zijn woonadres. Zo zou hij met de dood bedreigd zijn en lagen er kogels bij hem in de brievenbus. Er wordt gespeculeerd dat hij naar het buitenland zou zijn vertrokken, maar Aalbregt ontkent dat op zijn site. Een poging om zijn zaak op het laatste moment nog te redden, zou zijn mislukt. “Wij hebben voornemens om zover mogelijk de opgelopen schade te beperken. Voor de leerlingen, maar ook de instructeurs die zijn getroffen. Ik kan niet anders dan mijn excuses aanbieden naar alle betrokkenen.”

Het CBR is begonnen met het benaderen van alle leerlingen die ingepland stonden voor een examen. “Deze week nog kunnen de examens gewoon doorgaan. Leerlingen moeten dan wel zelf een lesauto regelen”, laat een woordvoerster weten. Voor die examens is ook gewoon betaald. De leerlingen die vanaf volgende week examen zouden doen, worden door de klantenservice van het CBR benaderd. Er moet per leerling bekeken worden of het examen kan doorgaan, of er betaald is of dat er een andere afspraak gemaakt moet worden. De gedupeerde kandidaten moeten in ieder geval voor hun examen zelf een lesauto bij een andere rijschool regelen. Op de Facebook-pagina hebben verschillende rijscholen al spontaan hulp aangeboden. Sommige zeggen gratis een lesauto beschikbaar te willen stellen.

Het CBR noemt de situatie “heel droevig”, maar laat weten verder niet veel te kunnen betekenen voor gedupeerde leerlingen. “Wij zijn geen partij hierin.” Ze benadrukt wel dat het bij de keuze van een rijschool goed is om zelf wat onderzoek te doen, zoals prijzen vergelijken, slagingspercentages bekijken en nagaan of er een garantieregeling is. “Je gaat een overeenkomst aan waar je veel geld aan kwijt bent. Ga daar voorzichtig mee om.”

Klachten

Verkeersschool Aalbregt was al jaren zonder problemen aangesloten bij brancheorganisatie VRB. De afgelopen maanden kwamen er bij VRB ineens aanhoudend klachten binnen over instructeurs die niet kwamen opdagen. Mensen wilden daarom hun overeenkomst opzeggen. Ook de slechte bereikbaarheid was een veelgehoorde klacht. “Wij hebben toen hem een brief op poten gestuurd, omdat hij onze branche schade berokkende”, zegt secretaris Irma Brauers van VRB. Toch zag zij niet aankomen dat het zo zou aflopen, omdat tot een paar weken terug Aalbregt zijn leerlingen volgens haar wel tegemoet kwam. Contracten werden inderdaad ontbonden en de verschuldigde bedragen werden teruggestort. “Wij hadden er daarom vertrouwen in dat hij oprecht bezig was.” In het laatste gesprek dat Brauers een paar weken geleden had met Ferry Aalbregt sprak hij over vierduizend leerlingen die hij in het hele land had. Ook kwam in dat gesprek aan de orde dat hij de laatste drie maanden veel opzeggingen had gekregen. “Dat had een signaal voor hem moeten zijn”, vindt Brauers.

Een garantieregeling kent VRB niet. Dat is ooit wel voorgesteld bij de leden, maar die zagen daar niets in. Over de oorzaak waarom het misgegaan is bij Aalbregt kan Brauers alleen maar speculeren, maar dat doet ze liever niet. Leerlingen die zich tot nu bij VRB gemeld hebben, krijgen van haar het advies om aangifte bij de politie te doen. Alle mensen die VRB benaderd hebben met een klacht, hebben antwoord gekregen of krijgen dat nog.

Zelf is VRB er ook nog niet in geslaagd om contact te krijgen met de verkeersschool. Brauers heeft wel gezien dat de rijschool op dinsdag nog adverteerde op Facebook met een aanbieding waarbij leerlingen 2000 euro moesten betalen en in ruil daarvoor net zo veel lessen konden krijgen tot ze geslaagd waren. De Facebook-pagina van Aalbregt is niet meer actief. De website is nog wel in de lucht. Daarop is in tegenspraak met de ervaringen van de leerlingen en de advertentie op Facebook te lezen dat de rijschool als één van de weinige rijscholen niet met pakketten werkt.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Thu, 27 Jun 2019 10:33:05 +0000

Maaltijdbezorgers veiliger de weg op met verkeerstraining

Jongerenorganisatie TeamAlert gaat verkeerstraining geven aan de ongeveer vijftienhonderd parttime maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd.nl. Verkeersveilig gedrag en inschatten van risico’s staan daarin centraal. De training borduurt voort op de inwerksessies die de maaltijdbezorgdienst nu zelf al geeft aan nieuwe koeriers voordat ze met hun e-bike de weg opgaan. Ook heeft Thuisbezorgd speciale apps om bezorgers te informeren over onder meer verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland gaat koeriers van Deliveroo deze zomer instrueren over verkeersveiligheid.

De training van TeamAlert die in juli van start gaat, bestaat uit twee onderdelen. Allereerst gaat het om onderling afspraken maken over veilig gedrag op de weg, zoals niet al rijdend appen. Ook worden de – overwegend jonge – bezorgers getraind in het beter leren inschatten van risico’s en gevaarlijke situaties. Dat gebeurt in de vorm van een ‘social deal’. Het is de bedoeling dat koeriers elkaar ook onderling aanspreken op de afgesproken regels.

Op maat

TeamAlert benut de zomerperiode ook om in samenspraak met bezorgers uit te zoeken welke aspecten aan bod moeten komen in de vervolgtraining, die in het najaar begint. Dat worden lessen op maat, waarin bijvoorbeeld ook rekening wordt gehouden met de specifieke verkeerssituaties per stad. De maaltijdbestelsite Thuisbezorgd.nl is in Nederland actief in zeven grote steden. Alle maaltijdbezorgers zijn er in loondienst.

Verkeersinstructie geven aan bezorgers is volgens een woordvoerder van de maaltijdbezorgdienst geen eenmalig initiatief, maar een continu proces. “De veiligheid van onze bezorgers is voor Thuisbezorgd.nl prioriteit nummer één”, stelt Arno Smit van Thuisbezorgd.nl. Extra training moet daar verder aan bijdragen. “Door middel van de trainingen die TeamAlert voor ons zal ontwikkelen, vergroten wij onze focus op verkeersveiligheid en gaan onze medewerkers nog veiliger de weg op.”

Inschakelen van rijscholen voor het geven van de verkeerstrainingen sluit TeamAlert niet helemaal uit, maar dat is vooralsnog niet aan de orde. De focus ligt nu vooral op gedragsverandering, zegt een woordvoerster. “Wij willen het verkeersveilige gedrag van de bezorgers verbeteren en de kennis vergroten. We zien dat daar met name de problemen zitten. Daarnaast gaan we captains trainen en die gaan bij het inwerken mee. Ze leren gedragsmechanismen en gesprekstechnieken, zodat ze de bezorgers verkeersveilig gedrag kunnen aanleren.”

VVN traint bezorgers Deliveroo

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en maaltijdbezorger Deliveroo hebben aangekondigd vanaf eind juli trainingen te gaan geven aan de freelance bezorgers die voor Deliveroo werken. Het gaat om lessen van twee uur op vier locaties in het land, die gegeven worden door instructeurs van VVN. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe wetgeving op het gebied van smartphonegebruik op de fiets, die vanaf 1 juli gaat gelden. Als uitbreiding van de initiatieven om de verkeersveiligheid te vergroten opent Deliveroo verder een speciaal meldpunt waar iedereen onveilige verkeerssituaties kan melden waarbij de koeriers van deze maaltijdbezorger zijn betrokken: [email protected]

Net als zijn collega Smit van Thuisbezorgd.nl noemt ook directeur Stijn Verstijnen van Deliveroo Nederland veiligheid de voornaamste prioriteit, zowel die van de bezorgers als die van medeweggebruikers. “Beide zaken komen ruimschoots aan bod in deze Veilig Verkeer Nederland-training en de e-learning. We verwachten dan ook dat dit het bewustzijn over verkeersveiligheid zal vergroten.”

Overeenkomst

Begin juni sloten Veilig Verkeer Nederland, de Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) en verzekeraar de Vereende een overeenkomst waarin alle partijen beloofden zich sterk te maken voor verkeersveiligheid, goed onderhouden en deugdelijke vervoermiddelen en goede arbeidsomstandigheden. Thuisbezorgd.nl was daar niet voor uitgenodigd, zegt hun woordvoerder. Volgens hem was dat ook niet nodig, omdat zijn organisatie al voldoet aan de punten die in de overeenkomst benoemd worden. Zo zijn alle bezorgers in loondienst en zet de maaltijdbezorgsite elektrische fietsen in, zoals in de overeenkomst wordt aanbevolen.

De overeenkomst kwam onder meer voort uit de discussie over de veiligheid van maaltijdbezorgers in het verkeer eerder dit jaar. Uit cijfers van de Vereende over 2017 en 2018 blijkt dat bestuurders van bezorgbrommers bijna zes keer vaker schade rijden dan privébestuurders en dat het gemiddelde schadebedrag 75 procent hoger ligt.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Wed, 26 Jun 2019 10:38:14 +0000

‘Motorrijles geven is passie overbrengen’

Motorrijles geven vanuit een auto of vanaf de motor? Arjan Everink, hoofd afdeling Verkeer en Rijopleidingen bij motorrijdersvereniging KNMV heeft een duidelijke voorkeur: het tweede. Een instructeur kan zo niet alleen beter uitleggen, hij kan ook veel meer passie overbrengen. Vooral dat laatste moet je volgens hem niet onderschatten. Motorrijles geven, zegt hij, is passie delen.

Toegegeven, zegt Everink tijdens een workshop op de Nationale Rijschooldag in ‘s-Hertogenbosch: of je motorrijles geeft vanuit een auto of vanaf de motor is een kwestie van smaak. “In de wet staat niks over het voertuig dat moet volgen. Het kan een motor zijn, maar ook een auto. Wel belangrijk: je mag maximaal twee leerlingen tegelijk les geven.” Alle opties liggen open dus. En hij wil z’n mening niet opleggen aan de deelnemers, zegt hij met een lach. Maar zelf heeft hij duidelijke voorkeur voor het tweede. En hij heeft er goede argumenten voor.

Bijvoorbeeld: een leerling die z’n motorrijbewijs wil halen, is een heel ander type dan een leerling die auto wil leren rijden en beiden vragen om een andere aanpak. “Autorijden zit in onze cultuur. Mensen die motorrijles willen volgen, komen vanuit een hobby. Ze zijn ouder, zijn gemotiveerd, leergierig. Geef je ze huiswerk op, dan maken ze het ook echt. Waarom? Ze vinden het leuk om zich in de materie te verdiepen. Motorrijles geven is passie overbrengen. Van motorrijder tot motorrijden.”

Barbecue

Zo ontstaat, zegt hij, een band tussen instructeur, leerling en rijschool. “Heel anders dan bij autorijles: daar is het les, les, les, examen en klaar. Nee, er ontstaat echt iets moois.” Het is samen zeiknat worden tijdens een regenbui en het is dat gevoel van vrijheid dat je overal kunt komen. “En die verbondenheid’ kun je ook daarna voortzetten. Met een motortour bijvoorbeeld, of een barbecue. Ik ken een grote rijschoolhouder die ieder jaar met tachtig oud-leerlingen naar Duitsland afreist.”

Dat is veel meer dan in korte broek en op slippertjes achter een leerling aanrijden

Daarmee kan, nee, moet je je onderscheiden van de collega’s die in een auto achter hun leerlingen aanjakkeren, vindt Everink. “Als jij 45 euro per les vraagt, maar je collega die niet met de motor meerijdt ook, waarin verschil je dan voor de leerling?” Je moet, stelt hij, duidelijk maken waarom motorrijden zo leuk is, waarom anderen het ook moeten leren en dat je daar graag bij helpt. “Dat zie ik maar heel zelden.”

Korte broek

Daaruit voortvloeiend, zegt hij: motorrijders zijn voorbeelden voor leerlingen. “Kijk naar motoragenten: hoeveel mensen zeggen niet ‘kijk, die kunnen goed rijden’? Ze hebben een voorbeeldfunctie. Dat is veel meer dan in korte broek en op slippertjes achter een leerling aanrijden. Bovendien: er zijn er die zo ook demonstraties geven – hoogstens doen ze nog even een helm op. Maar hoe moet je dan aan je leerling verkopen een pak echt noodzakelijk is?”

Nee, zo lesgeven werkt niet, benadrukt hij. “Vanaf een motor kun je veel makkelijker een demo geven. Geef ik bij alles een demo? Nee, maar je kunt het spontaan even doen. De ene leerling heeft er meer behoefte aan dan de andere.” Hoe fijn is het niet, beschrijft hij, als kunt zeggen: kom maar even achter mij aanrijden, dan laat ik je zien wat ik doe, wat er op mij afkomt en wat ik denk – immers, je kunt met elkaar communiceren.

Botsing

Handig bij bijvoorbeeld filerijden. Motorrijders mogen tussen auto’s doorrijden, onder meer om de nare gevolgen van een kop-staart-botsing te voorkomen. Maar filerijden kan aan het begin een beetje eng zijn. Fijn dus om dat samen te kunnen doen.

Of het verschil in lesgeven zich ook terug te zien is in slagingspercentages? Dat weet Everink niet. Lastig te onderzoeken ook, zegt hij. “Maar ik denk wel dat bij leerlingen die door een instructeur op een motor begeleid worden, een stuk meer enthousiasme zit.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 26 Jun 2019 08:00:10 +0000

‘Jonge Belgische bestuurders nemen nog steeds te veel risico’s’

Jonge Belgische bestuurders nemen veel risico’s, zo komt naar voren uit onderzoek van Vias institute, het Belgische kenniscentrum op het gebied van verkeersveiligheid. Ze rijden te hard, bellen, mailen en sms’en achter het stuur en drinken alcohol. Hervorming van de rijopleiding kan helpen om jongeren veiliger te laten rijden, meent topvrouw Karin Genoe van Vias.

Jonge bestuurders vormen voor Vias een belangrijke doelgroep omdat ze twee keer zo vaak betrokken zijn bij ongevallen waarbij doden of gewonden vallen dan andere leeftijdsgroepen. Meer dan 1 op de 4 jongeren uit het nieuwe onderzoek dat Vias uitvoerde was in de afgelopen drie jaar betrokken bij een ongeval en 4 procent van hen zelfs bij meerdere. Hoewel er in het algemeen in België een dalende trend is als het gaat om jongeren die betrokken zijn bij letselongevallen, vindt Vias dat jongeren toch nog steeds gevaarlijk rijgedrag vertonen. De cijfers van het laatste onderzoek tonen dat aan volgens het kenniscentrum weer eens aan.

Te hard rijden

Het afgelopen jaar werd 27 procent van de bestuurders tussen de 18 en 30 op de bon geslingerd, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste chauffeurs werden ten minste één keer bekeurd vanwege te hard rijden (61 procent), foutparkeren (32 procent) of het gebruik van mobiele telefoon achter het stuur (10 procent).

In het onderzoek vroeg Vias ook naar riskant gedrag van de bestuurders de afgelopen maand. Daaruit bleek dat één op de tien jongeren de afgelopen maand onder invloed van alcohol reed. Ook achter het stuur blijven veel jonge bestuurders hun mobiele telefoon gewoon te gebruiken: 32 procent deed dat om te mailen of sms’en, 18 procent om te bellen en 6 procent om al rijdend een selfie te maken.

Hervormen rijopleiding

Hoewel sommige overtredingen die beginnende bestuurders begaan sinds 2007 in België strenger bestraft worden, rijden jongeren nog steeds te risicovol, meent Karin Genoe van Vias. “De hervorming van de rijopleiding kan zeker bijdragen om de verkeersveiligheid van jonge bestuurders in de komende jaren te verbeteren, maar we vragen dat er nog extra inspanningen worden gedaan om de pakkans voor drugs en alcohol verder te verhogen. We hopen ook dat de nieuwe regering eindelijk de nultolerantie voor beginnende bestuurders gaat invoeren.”

In Nederland doet SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, ook geregeld onderzoek naar allerlei verkeersthema’s, waaronder het rijgedrag van jonge bestuurders. De insteek en de leeftijdbegrenzing is bij het meest recente onderzoek van SWOV wat anders dan bij Vias. Uit de factsheet van SWOV uit 2016 blijkt dat jonge Nederlandse automobilisten (18-24 jaar) naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken zijn dan de wat oudere automobilisten. Per afgelegde afstand is dit (dodelijk) ongevalsrisico van jonge automobilisten ruim vijf keer zo hoog als van automobilisten tussen de 30 en 59 jaar. Het risico van jonge mannen is zelfs tien keer zo hoog.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Yvonne Ton
Publicatie datum: Tue, 25 Jun 2019 10:25:44 +0000