Reserveren en binnen 24 uur annuleren van theorie-examen kan niet meer 

Vanaf vandaag is het voor opleiders niet meer mogelijk om theorie-examens A, B en AM te reserveren en binnen 24 uur weer te annuleren. Wel is het nog mogelijk om een examen één keer te verplaatsen. 

Het CBR constateert dat er opleiders zijn die ‘regelmatig oneigenlijk gebruikmaken van de regeling waarbij het mogelijk is om binnen 24 uur na het reserveren van een theorie-examen het examen te annuleren’. De plekken worden herhaaldelijk gereserveerd en geannuleerd, waardoor de examenplekken ‘onrechtmatig’ bezet zijn. 

“Dit gedrag draagt niet bij aan de door ons gewenste eerlijke verdeling van examenplekken. Ook heeft dit een negatief effect op de reserveringstermijnen”, schrijft het rijvaardigheidsbureau in een toelichting. 

Afspraken met de kandidaat

In overleg met de brancheorganisaties is besloten de mogelijkheid af te schaffen. “De opleider moet duidelijke afspraken maken met de kandidaat voordat een reservering wordt gemaakt.”

Het CBR houdt het effect van de maatregel in de gaten, net als de mogelijkheid om een examen eenmalig te verplaatsen. Daarnaast wordt naar de mogelijkheid gekeken een sanctie op te leggen bij sprake van ‘ongewenst gedrag’ van opleiders. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 28 Oct 2019 08:05:56 +0000

Rijschool Stakings Team wil in maart naar het Malieveld 

Het Rijschool Stakings Team wil met een groep van minimaal 500 rijinstructeurs in allerlei lesvoertuigen naar het Malieveld. Het doel van de actie is om aan de overheid en het publiek te laten zien dat het anders moet in de rijschoolsector. De actie moet volgend jaar in maart plaatsvinden. 

Heel concreet zijn de plannen voor een actie van het Rijschool Stakings Team nog niet. De drie drijvende krachten van het team zijn Sandra van Laar, Rob van Riel en Patricia Nijman. Zij zien een opening om het initiatief te nemen en van zich te laten horen. “Niets doen is voor ons geen optie, wij willen actievoeren voor meer bewustzijn en begrip en een gezonde branche”, schrijven ze in een startdocument waarin alle punten worden genoemd waarvoor ze actie willen voeren. Het Team is momenteel vooral zichtbaar op facebook en whatsapp, waar zij inventariseren wat voor instructeurs belangrijke actiepunten zijn. 

Actielijst 

Uit het startdocument valt een aantal concrete punten te destilleren waar het RST zich hard voor wil maken: 

  • Het BTW-tarief voor rijles moet omlaag 
  • Vrijstelling van wegenbelasting en BPM 
  • Waarborgen van privacy van de instructeur door IBKI en CBR 
  • Het CBR moet stoppen met het communiceren van een gemiddeld aantal rijlessen
  • De praktijkbegeleiding moet onderdeel zijn van de bijscholing en niet gelden als een examen, de sanctie moet verdwijnen 

Eenheid 

Het team roept instructeurs op zich aan te sluiten. Van Riel zegt eenheid te willen creëren in de branche. Dat niet alle rijinstructeurs zich in de actiepunten kunnen vinden, is geen probleem. “We willen ons in ieder geval laten horen en samen aan de slag voor een gezonde branche. Het gaat nu om bewustwording.” 

In het document staat: wij willen iedere rijschool in Nederland vragen te laten zien dat wij een eenheid vormen, actief betrokken willen worden in het proces vanuit vakinhoudelijkheid en samen te staken om te laten zien waar wij voor staan.” 

Ondersteuning 

In de rijschoolbranche zijn er meerdere brancheorganisaties. In het startdocument schrijft het RST ‘niet de ondersteuning te voelen die noodzakelijk is’ van alle verenigingen. 

Ruud Rutten van de FAM geeft desgevraagd aan dat de actievoerders geen contact hebben gezocht met de branchevereniging. Wel zegt hij de punten die worden aangedragen te herkennen. “Ik heb er wel begrip voor. Het vak wordt ondergewaardeerd in de maatschappij en dat heeft te maken met het concurrentieveld en de tarieven die worden gehanteerd.” Rutten denkt niet dat actievoeren of staken de route is om resultaten te boeken. De voorzitter ziet meer heil in onderhandelen met de politiek én in het zoeken naar eensgezindheid in de branche. “Samen staan we sterk.” 

De LBKR ziet ook geen heil in staken of in colonne naar het Malieveld rijden. “Ik kan je zeggen dat we ons als branchevereniging echt hard met maken voor een kwaliteitsverbetering”, zegt Jos Post. “Instructeurs die verandering willen, raden wij aan om zich aan te sluiten bij een branchevereniging. Dat kan bij ons, maar ook bij een van de anderen. We herkennen de punten en zijn daar op onze manier mee aan de slag.” 

Tegengestelde geluiden 

Ook Bovag Rijscholen zegt zich te herkennen in een aantal van de punten die worden aangedragen. “En we delen de zorgen, zoals ook wel duidelijk is geworden door de gezamenlijke acties die Bovag, VRB en FAM richting de politiek hebben ondernomen de afgelopen jaren”, schrijft woordvoerder Tom Huyskens. “Misstanden kaarten wij regelmatig aan bij CBR, ministeries en Kamerleden. De briefschrijvers constateren daarnaast echter één belangrijk punt en dat is dat de eenheid en organisatiegraad in de rijscholenbranche ver te zoeken is. Juist dat punt zit een effectieve belangenbehartiging danig in de weg, want de politiek kan niet luisteren naar verschillende en soms tegengestelde geluiden uit dezelfde sector. Praten met één mond en via een representatieve vertegenwoordiging is dan ook van groot belang.” 

Irma Brauers van de VRB zegt in een toelichting dat er vanuit de brancheverenigingen veel zaken met ‘verve en elan’ zijn opgepakt. “Uiteraard weten we al sinds de oprichting van de VRB dat er zaken opgepakt moeten worden.” Ze haalt het aanbevelingsdocument aan met verbeterpunten voor de branche, wat in samenspraak met CBR, IBKI, het ministerie, VRB, FAM en Bovag Rijkscholen is opgesteld. “Daar blijven we stap voor stap aan werken. Niet alleen op uitvoerbaarheid maar zeker ook op haalbaarheid binnen bestaande en nieuw in te stellen wetgeving. (…) Nieuwe wetten doorvoeren vergt helaas een heel lange adem. Daarbij komt ook dat iedereen denkt dat er één echte en enige waarheid is. Helaas is dit niet zo, want wat de één heel normaal vindt valt bij een ander niet te verkroppen. Er zijn te vaak tegengestelde belangen waarin partijen/stakeholders lijnrecht tegenover elkaar staan. En daar zul je mee moeten dealen.” Brauers sluit af met: “Het staat iedereen vrij om een mening te hebben, maar juist iedere keer opnieuw processen verstoren levert alleen maar oponthoud op en geeft de wetgevende macht die zaken moeten en kunnen realiseren een wapen in handen om niet met ons maar over ons lot te beslissen.”

Vakbond

Een woordvoerster van vakbond FNV Zelfstandigen zegt niet op de hoogte te zijn van de plannen van rijinstructeurs om naar het Malieveld in Den Haag te trekken. “Ons uitgangspunt is om gezamenlijke belangen te behartigen, daarin willen we ook rijinstructeurs helpen.” De woordvoerster zegt dat er inderdaad zelfstandige rijinstructeurs lid zijn van de bond, maar dat er geen werkgroep is waarin branchekwesties worden besproken. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 28 Oct 2019 09:40:50 +0000

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) gaat 1 januari in

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze is te gebruiken bij een omzet onder de 20.000 euro. Wie gebruik wil maken van de nieuwe KOR moet dat voor 20 november bij de belastingdienst aangeven. 

De nieuwe kleineondernemersregeling mag je in elke rechtsvorm gebruiken, dus ook als stichting, vereniging of BV. Voorheen was het zo dat je voor de regeling in aanmerking kwam als je na aftrek van de voorbelasting minder dan 1.883 euro btw moest betalen, vanaf 2020 is de omzet leidend. Btw-facturen hoef je niet meer te versturen.

De regeling vraag je aan voor drie jaar of tot je de grens van 20.000 euro overschrijdt. Vanaf dat moment moet je ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De belastingdienst heeft hier alles op een rijtje gezet.

Lees ook: Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 30 Oct 2019 06:30:39 +0000