‘De auto van de toekomst is elektrisch, verbonden en gedeeld’ 

In de toekomst zijn auto’s elektrisch, online met elkaar verbonden en een gedeeld goed. Een rijbewijs is overbodig, want de auto van de toekomst heeft geen bestuurder. Op de Dutch Design Week in Eindhoven kijkt automerk Renault in de glazen bol vooruit naar het jaar 2030. 

Elk jaar vindt in oktober de Dutch Design Week in Eindhoven plaats. Het is een van de grootste designevenementen binnen Europa, Eindhoven trekt tijdens de week zo’n 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Op meer dan 100 locaties in de stad zijn installaties, evenementen, lezingen en festiviteiten te bekijken en bezoeken. De DDW focust op design voor de toekomst en de toekomst van design. Mobiliteit is een van de belangrijke thema’s van het evenement, het overkoepelende thema is ‘If not now, then when?’

Conceptauto’s  

Renault presenteert op een van de grotere evenementlocaties, het Klokgebouw, drie conceptauto’s die aansluiten op hun toekomstvisie: EZ Go, EZ Pro en EZ Ultimo. Alledrie de auto’s zijn zelfrijdend. De Go is bedoeld voor personenvervoer in de stad, in de auto is ruimte voor ongeveer vier mensen. De auto is gedeeld en heeft geen eigenaar, hij rijdt geen vaste routes, maar is daar waar hij nodig is. De Pro is een zakelijk model, bedoeld om bijvoorbeeld pakketjes te bezorgen, de zogeheten ‘last mile delivery’. Dit model is eveneens bedoeld om te delen; bezorgers hoeven niet ieder voor zich met pakketjes de stad, maar delen de lading. De Ultimo is een luxe variant, bedoeld om in luxe en privé met de auto jezelf te verplaatsen. Voor alledrie de modellen geldt dat een hoge mate van verbondenheid nodig is. De Go moet bijvoorbeeld weten waar passagiers zich bevinden en waar ze naartoe moeten. Laurens van den Acker gaat over design en ontwikkeling bij Renault. Hij gaf een lezing aan het begin van de designweek. Zijn boodschap: ‘mobiliteit heeft invloed op ons allemaal en is cruciaal voor een goed functionerende maatschappij’. 

Logeerkamer

Verderop in Eindhoven, op het Ketelhuisplein, is nog automodel Symbioz te zien, ook van Renault. De Symbioz brengt de auto en de woning bij elkaar. Het automodel is onderdeel van een installatie waarbij auto en huis uit dezelfde materialen zijn opgetrokken en de auto als een extra ruimte bij het huis wordt getrokken. Een stuur is niet nodig (want de auto is zelfrijdend), dus de auto biedt voldoende ruimte om bijvoorbeeld als logeerkamer te fungeren. 

Waar moet je zijn? 

De Dutch Design Week loopt nog tot en met 27 oktober. Wie meer over ‘mobility’ wil weten, kan een kijkje nemen in het Klokgebouw en het Ketelhuisplein, daar zijn de conceptauto’s van Renault te zien. Op het Machinekamerplein is de installatie ‘Embassy of Mobility’ te zien. 

Lees ook: VRO geeft aan rijinstructeurs bijscholing over Talking Traffic

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 21 Oct 2019 13:07:50 +0000

Miljoenenverlies voor het CBR

De aanhoudende problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben grote financiële gevolgen. Dit jaar stevent het CBR op een verlies van 2,4 miljoen euro af, volgend jaar wordt een verlies van enkele miljoenen verwacht. Dat meldt de Volkskrant op basis van interne documenten.

De financiële positie van het CBR wordt nijpend als de dienst – zoals de Tweede Kamer wil – een ruimhartiger compensatie gaat betalen aan de vele duizenden gedupeerde klanten, zeggen meerdere bronnen. Verliezen worden de komende jaren verhaald op het eigen vermogen, waardoor dat “onder de afgesproken ondergrens van 7,5 miljoen euro komt”, schrijft directeur bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing in een bericht aan werknemers. De totale uit te keren compensatie is lastig te voorspellen, schrijft de minister. Maar een grove inschatting laat zien dat er tussen de 5 en 10 miljoen euro moet worden uitbetaald. Het CBR kampt niet alleen met oplopende wachttijden. De chaos is onder meer te wijten aan ict-problemen en een tekort aan keuringsartsen.

(ANP)

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 23 Oct 2019 09:09:02 +0000

NVA doet melding van zorgfraude bij het CBR

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft melding gedaan van zorgfraude bij het CBR. De afgelopen maanden ontving de NVA tientallen meldingen van haar leden over ernstige misstanden bij de medische test die mensen met autisme verplicht moeten ondergaan.

Wie op de gezondheidsverklaring bij het CBR aangeeft autisme te hebben, moet een keuring en een rijtest doen om de rijgeschiktheid te bepalen. De afgelopen maanden heeft de NVA van tientallen leden vernomen dat er niet alleen lange wachttijden zijn, maar dat er sprake is van frauduleuze praktijken bij de keuringsartsen. Zo zijn er meldingen binnengekomen over keuringsartsen die enkel contante betalingen accepteren, keuringsartsen die weigeren een factuur te overleggen, keuringsartsen die ter plekke de kosten verhogen (bij niet betaling slaagt men niet), keuringsartsen die facturen sturen met niet-uitgevoerde werkzaamheden, keuringsartsen die onduidelijke testen uitvoeren die niet relevant zijn (ogentest bij autisme).

Zorgfraude

De keuringsartsen werken voor het CBR, stelt de NVA, en daarom zijn zowel het CBR als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al eerder door de vereniging geïnformeerd over bovenstaande meldingen. Er wordt echter niet opgetreden. Hierdoor blijft dit systeem in stand en faciliteert het CBR deze vorm van zorgfraude, redeneert de NVA.

Het CBR schrijft in een reactie: “in tegenstelling tot wat de NVA schrijft, is er geen sprake van een werknemers-werkgeversrelatie tussen het CBR en de medisch specialisten die de keuringen doen. Het gaat om onafhankelijke artsen die specifiek voor het CBR keuringen verrichten. Cliënten zijn niet verplicht naar deze arts te gaan en kunnen kiezen uit een andere arts die bevoegd is om de keuringen te verrichten.”

Een woordvoerster van het CBR laat weten dat de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de aangewezen plek zijn om melding te maken van zorgfraude. “Ze zijn er om toe te zien op mogelijke misstanden. Het is belangrijk dat mensen die klachten hebben over artsen, dit melden bij deze organisaties. Naar aanleiding van een gesprek met de directeur van de NVA heeft het ministerie van IenW het punt van kwaliteit en kosten van keuringsartsen bij deze twee toezichthouders onder de aandacht gebracht.”

Roep om onafhankelijk onderzoek

“Extra schrijnend is het feit dat juist de groep mensen die al een extra uitdaging zoals autisme heeft, slachtoffer is van de wantoestanden bij het CBR.” Karol Henke, directeur NVA, zegt: “Dat het een puinhoop is bij het CBR was wel duidelijk, maar dat er zelfs strafbare feiten worden gepleegd en dat men weigert dit aan te pakken, verbaast ons evengoed. De integriteit van de Rijksoverheid is hier echt te grabbel gegooid. Hoog tijd dat deze ernstige misstanden worden aangepakt.”

De NVA roept Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dan ook op om op de kortst mogelijke termijn een onafhankelijk onderzoek te starten naar de handelswijze van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en het CBR.

Waarschuwing

De Nederlandse Zorgautoriteit liet een paar maanden terug ook weten dat er sprake is van misstanden bij rijbewijskeuringen. Op basis van meldingen startten zij een onderzoek naar te hoge rekeningen. Dat onderzoek leidde onder meer tot waarschuwingen van drie organisaties die rijbewijskeuringen uitvoeren. Consumenten moeten een rijbewijskeuring zelf betalen, maar er zijn vaak geen klachtenprocedures en ze zijn sterk afhankelijk van de keuringsorganisatie. De NZa heeft aangekondigd overtreders aan te spreken en in te grijpen bij misstanden.

De bureaus die op de vingers zijn getikt, maakten gebruik van standaardtijden die bij iedere keuring in rekening werden gebracht, ongeacht de daadwerkelijke duur van de keuring. Dat is niet toegestaan. Een keurend medisch specialist mag alleen de tijd in rekening brengen die hij daadwerkelijk aan de keuring heeft besteed. Ook werden extra kosten in rekening gebracht die niet zijn toegestaan. Zo moesten mensen 105 euro extra betalen als de keuringsarts informatie opvroeg bij een andere specialist.

Lees ook: Drie rijbewijskeurders gewaarschuwd door de NZa

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 23 Oct 2019 07:55:41 +0000